El Tribunal Suprem decidirà quina llei és d’aplicació per al règim disciplinari dels policies locals

Finalment haurà de resoldre la controvèrsia el Tribunal Suprem. Per diversos motius jurídics, i perquè es tracta d’un tema merament competencial, sóc un convençut defensor que la Llei d’aplicació per al règim disciplinari de les policies locals de Catalunya és la Llei orgànica 4/2010, del règim disciplinari del Cos Nacional de Policia.

Així ho va entendre també el Jutjat Contenciós Administratiu 9, i en la Sentència 109/2015, va aplicar la Llei orgànica 4/2010 i en conseqüència, en ser aquesta més beneficiosa, automàticament va rebaixar una sanció de suspensió de sou i feina de 2 anys a un agents d’una policia local, a “tan sols” 6 mesos.

L’Ajuntament afectat va apel·lar la Sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (també ho va fer la Generalitat però el TSJC li va dir que no es podia personar) el qual per primer cop havia de dilucidar sobre la normativa aplicable, i incomprensiblement, amb una justificació al nostre entendre errònia, mitjançant la STSJC 343/2016 es va anular la Sentència del Jutjat 9 i es va donar validesa a la resolució sancionadora en entendre que era d’aplicació la Llei 16/1991.

En aquest cas concret, com a lletrats de l’afectat, no podiem anar en cassació al TS (per un tema de legitimació) atès només ho podia fer l’Estat, mitjançant un recurs de cassació en interès de Llei, per entendre que s’havia aplicat incorrectament la normativa estatal. Des de Requena Advocats vam haver de fer múltiples gestions amb el Ministeri d’Interior i amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per exposar-los el problema i per fer-los saber que només l’Estat podia revertir aquesta qüestió que afectava més de 11.000 policies locals i tots els expedients disciplinaris, presents, futurs i els que estan en via de revisió en els Jutjats, pel fet que la Generalitat s’havia atorgat unes competències que entenem que no li corresponien. Una vegada admès a tràmit el recurs, ens hi hem pogut personar.

No obstant, ens ha arribat una notificació del Tribunal Suprem mitjançant la qual es constata que finalment l’Advocat de l’Estat va interposar un recurs de cassació i s’ha demanat la causa al Jutjat contenciós 9 i l’expedient a l’Ajuntament.

Aquest recurs, interposat davant la Secció 4a de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, té el número 0010/02533/2016 i tot i que el va haver d’interposar l’Advocacía de l’Estat, finalment hi estem personats nosaltres, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Cal recordar que el règim disciplinari de la 16/1991 és molt més sever: a tall d’exemple, una infracció greu estableix unes sancions d’entre 16 dies i un any de suspensió de sou i feina, mentre que la mateixa sanció, si és que existeix, en la Llei orgànica 4/2010, comportaria una sanció de 5 dies a 3 mesos de suspensió de funcions amb pèrdua de les retribucions.

Estarem a l’espera de la Sentència del TS, que esperem sigui favorable als interessos de tots els policies locals de Catalunya.

Albert Requena Mora

Advocat ICAB 34.143 i mosso d’esquadra en excedència 5700

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *