Qui es queda amb el gos en cas de divorci?

En moltes llars el gos és un més de la família i es pot arribar a generar un vincle afectiu molt fort. Però, què passa quan una parella es planteja el divorci i no hi ha acord amb qui es queda amb el gos?

En cas de divorci, entre tots els problemes que comporta una decisió tan important, es poden arribar a produir també conflictes respecte qui ha de quedar-se amb el gos i cal tenir present que ni el Codi Civil ni el Codi Civil de Catalunya en fan una previsió expressa, motiu pel qual els Tribunals de Justícia hauran de valorar cada situació de manera individual i adoptar la millor solució que considerin per cada cas.

Seguidament passem a analitzar alguns casos que se’ns poden plantejar:

  • Qui s’ha de quedar amb el gos si es va comprar o adoptar abans del matrimoni?

En el cas que els cònjuges no arribin a un acord, la resposta judicial sembla unànime, en el sentit que el gos ha de continuar amb la persona que el va adoptar o comprar sense entrar a valorar altres consideracions que sí que se’ns plantegen en els exemples següents:

  • I si el gos és adquirit durant el matrimoni?

En aquest cas, s’han de valorar també  altres aspectes, entre ells, el règim econòmic matrimonial. És a dir, caldrà saber si el matrimoni es regeix pel règim de guanys o per separació de béns (el règim més comú a Catalunya).

  1. Quan el matrimoni es regeix per separació de béns: En aquest cas, els Tribunals  majoritàriament consideren que el gos ha de quedar-se amb el titular, és a dir, amb qui el va adoptar o comprar, tot i haver-se produït durant el matrimoni.
  2. Quan el matrimoni es regeix pel règim de guanys: En aquest cas, majoritàriament els Tribunals consideren que la titularitat és compartida i, per tant, ha de concedir-se la guarda i custòdia compartida del gos. Sí, ho heu llegit bé, també es pot concedir la guarda i custòdia dels animals als seus amos, com passa amb els fills comuns de les parelles. És més, en algunes ocasions es pot establir fins i tot una pensió d’aliments per qui tingui la guarda de l’animal.
    No obstant això, cal esmentar alguns supòsits si més no curiosos, com per exemple, la Sentència de l’Audiència Provincial de Burgos de data 20 d’octubre de 2008, que determina que si el matrimoni es regeix pel règim de guanys, fins que es realitzi la liquidació de la societat de guanys, ha de prevaler el vincle afectiu amb l’animal. En aquest cas, es va atribuir la custòdia del gos a la part que havia establert un major vincle afectiu amb l’animal. D’altra banda, cal esmentar també la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badajoz, de  7 d’octubre de 2010, mitjançant la qual es va concedir la guarda i custòdia compartida del gos, en entendre que va ser adquirit durant el  matrimoni en què el règim econòmic matrimonial aplicable era el de guanys i la parella va tenir la intenció d’adquirir i tenir cura del gos de manera conjunta. D’aquesta manera, la Sentència va establir que el gos havia de romandre en companyia d’un i altre durant períodes successius de sis mesos.

 Afecta l’existència de fills comuns de la parella en la guarda i custòdia del gos?

En aquest cas, els tribunals sembla que estan d’acord a considerar que el gos ha de romandre amb els fills en entendre que la separació dels infants i gossos pot produir situacions traumàtiques per als fills, motiu pel qual consideren que no se’ls ha de separar.

Dit això, davant de processos de divorci resulta important assenyalar la responsabilitat de l’advocat o de l’advocada a l’hora de trobar la millor solució perquè les parelles que se separen o divorcien puguin establir de mutu acord les seves relacions amb els gossos per evitar que sigui un tercer, en aquest cas un jutge, qui els hagi d’imposar una decisió.

Finalment, cal destacar que al mes de desembre de 2017 al Congrés dels Diputats va adoptar per unanimitat la decisió de modificar el Codi Civil, entre d’altres lleis, per considerar els animals “éssers vius dotats de sensibilitat” el que constitueix un petit gran avenç pel que fa a la defensa dels animals.

Tatevik Manukyan

Responsable Dret Civil i de Familia

Bufet jurídic Requena Advocats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *