La Firma

cropped-logo-cabecera-e1416581508871.jpg

REQUENA ADVOCATS és un bufet jurídic multi-disciplinar  liderat per l’Albert Requena, advocat i mosso d’esquadra en excedència, especialista en dret  penal i administratiu, que compta amb un equip de treball format per advocats  especialistes en altres àrees del dret (processal, civil,  matrimonial i dret tributari) que li  confereixen la possibilitat d’abastar totes les necessitats  jurídiques dels nostres clients amb la màxima professionalitat.

Així  mateix, compta amb advocats col·laboradors externs especialistes  bàsicament en dret penal, que li permeten al bufet poder-se adaptar  amb la millor flexibilitat i eficàcia en la gestió de qualsevol  encàrrec.

Per als funcionaris i professionals de la seguretat pública (mossos  d’esquadra, policies locals i tècnics en institucions penitenciàries), s’ofereixen SERVEIS JURÍDICS GLOBALS de defensa  penal, administrativa i de reclamació de danys corporals, per tot allò que els afecti tant en la seva activitat laboral com particular per una quota anual, mitjançant una pòlissa col·lectiva amb la prestigiosa companyia d’assegurances ARAG. Les altes es poden fer on-line mitjançant la pàgina web.

Requena Advocats també ofereix als Ajuntaments de tot Catalunya, la possibilitat d’externalitzar serveis jurídics, de manera totalment adaptada a les seves  necessitats.

Per més informació, cal adreçar-se a la pàgina web www.requenaadvocats.com, enviar un correu a info@requenaadvocats.com o trucar al telèfon 93.355.49.33